Sustainable-Singapore-Gallery-4.0

Trần nhà đặc trưng có kết cấu từ các ống nhựa PVC và tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng