Lễ ‘Kick-off’ dự án Eaton Park diễn ra vô cùng sôi nổi với hơn 2700 người tham dự