GIAI NHAT

Giải Nhất: Cung Diều – Nhóm Sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng