GIẢI BA

Giải ba: Nơi ta lớn – Sinh viên Đại học Kiến trúc TPHCM