Ông James Mabbutt, Giám đốc phát triển dự án, Mandarin Oriental, chia sẻ trong chương trình