03

Kolaborasi ruang luar dan dalam yang tercipta akibat penyatuan dua massa bangunan