NEWS & EVENTS ONLINE EXCLUSIVE

ครั้งแรกกับ TGBI Talk Series “เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราทุกคน”

BCI Central ขอแนะนำการเสวนาดีๆ จาก สถาบันอาคารเขียวไทย ในหัวข้อ

TGBI Talk # 1
“Sustainability in Action: Working Towards Net-Zero Carbon Emission”

พร้อมวิทยากรรับเชิญมากมาย;

คุณ จิรวัฒน์ ระติสุนทร, รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณ พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์, ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คุณ วิกรม วัชระคุปต์, ประธานกรรมการคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์, เลขาธิการมูลนิธิอาคารเขียวไทย

จัดขึ้นเป็นปีแรกโดย: สถาบันอาคารเขียวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน นักวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านงานออกแบบก่อสร้าง ที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุหมุดหมาย carbon neutrality ในปี 2050 ที่ได้ประกาศใน Climate Change Conference (COP 26) โดย TGBI Talk #1 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ“Sustainability in Action: Working Towards Net-Zero Carbon Emission” สำหรับสถาปนิก วิศวกร นักวางผังเมือง สถาบัน องค์กรของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาคารและเมือง ซึ่งวิทยากรรับเชิญนั้นจะอภิปราย โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ในต่างบทบาทและมุมมอง เริ่มจากการกำหนดแนวนโยบายภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรุงเทพมหานครที่มีนโยบายและการขับเคลื่อนจากการจัดทำโครงการต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนจากสภาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างว่ามีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆอย่างไร สุดท้ายสถาบันอาคารเขียวไทยมีส่วนในการลดคาร์บอนในภาคอาคารเบื้องต้นอย่างไร และจากการเรียนรู้อาคารเขียวที่ผ่านการรับรองผ่านมา จะก้าวไปสู่net zero ได้อย่างไร – Construction+ Online. 

มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนของเราร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ใน

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เวลา: 13.00-15.00

ลงทะเทียนได้ (ฟรี) Free Register
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
E-mail: thaigreenbuilding@gmail.com
Phone: 084-099-5199 ,088-760-0118