NEWS & EVENTS ONLINE EXCLUSIVE

Hội thảo về môi trường và phát triển bền vững của UL

Các mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG) cung cấp một viễn cảnh mới cho tất cả các doanh nghiệp, thông qua đó các nhu cầu và tham vọng của thế giới có thể được chuyển thành các giải pháp kinh doanh. Những giải pháp này sẽ cho phép các công ty quản lý rủi ro tốt hơn, dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng, thiết lập vị thế tại các thị trường đang phát triển, đảm bảo tiếp cận các nguồn lực cần thiết và củng cố chuỗi cung ứng, đồng thời đưa thế giới đi theo con đường phát triển bền vững và toàn diện.

Theo khảo sát của KMPG, 71% các công ty cho biết họ đã lên kế hoạch cách tương tác với SDG và 41% các công ty cho biết họ sẽ kết hợp nó vào chiến lược kinh doanh.

UL, với tư cách là một tổ chức khoa học an toàn toàn cầu, giúp các công ty đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trước những thay đổi phát triển bền vững toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã đưa ra một loạt hội thảo trực tuyến về môi trường và phát triển bền vững, sử dụng tư duy khoa học an toàn và khái niệm phát triển bền vững của công ty để giúp các công ty ASEAN nổi bật trong thị trường rất cạnh tranh như hiện nay.

Chủ đề và thời gian diễn ra chuỗi hội thảo trực tuyến (webinar series):

  • Công trình có lợi cho sức khỏe sẽ mang lại thêm những lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp bất động sản (How healthy buildings help bring additional value to real estate enterprises)

Ngày: 26/3/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Làm thế nào để marketing sản phẩm và nhãn hàng thông qua UL Spot? (How to enhance your green product marketing and brand equity through UL Spot?)

Ngày: 31/3/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Làm cách nào để phát triển kinh doanh cho sản phẩm đồ nội thất gắn điện ở thị trường Mỹ (How to increase your business in the US market for electrified furniture)

Ngày: 01/4/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Kinh tế tuần hoàn – Quy trình làm công bố môi trường của chứng nhận Không Có Chất Thải Chôn Lấp (Circular economy – environmental claim validation procedure for Zero Waste to Landfill)

Ngày: 03/4/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Những yêu cầu về an toàn cho đồ nội thất ở thị trường Mỹ (Furniture safety requirements for the US market)

Ngày: 08/4/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Nghiên cứu điển hình trong kinh tế tuần hoàn: Xác định hàm lượng tái chế của nhựa đại dương (Case study in the circular economy: validating ocean bound plastic recycled content)

Ngày: 10/4/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Làm thế nào để bước vào thị trường toàn cầu với chứng nhận bền vững – GreenGuard (How to Access Global Markets with Sustainability Certifications – GreenGuard)

Ngày: 14/4/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

  • Sản phẩm với công bố với môi trường sẽ đóng góp như thế nào cho chứng nhận công trình xanh LEED (How environmental product declarations (EPDs) contribute to LEED)

Ngày: 15/4/2020 | Thời gian: 9 giờ – 10 giờ (VN/INDO/THAI) 10 giờ – 11 giờ (SG/MY)

Cách thức đăng ký:

  1. Quét mã QR  trên poster sự kiện HOẶC
  2. Nhấp vào link https://connect.ul.com/index.php/email/emailWebview trên trình duyệt Internet Explorer

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Những hội thảo trực tuyến này được diễn thuyết bằng tiếng Anh, hãy tham khảo thêm chi tiết tại các poster bên dưới.

Construction Plus App