NEWS & EVENTS ONLINE EXCLUSIVE

Chuỗi Hội thảo chuyên đề
Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022

Chiều ngày 16/11/2022, trong khuôn khổ “Hội nghị đô thị toàn quốc 2022” với chủ đề chung “Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, chuỗi Hội thảo các chuyên đề gồm “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; và “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo của Bộ ngành, địa phương; hội nghề nghiệp; cùng các tổ chức trong nước và quốc tế.

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), Tập đoàn IEC (IEC Group) và Liên minh Hợp tác Công tư về Đô thị thông minh, cùng với các đơn vị phối hợp chuyên môn gồm Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng, Hiệp hội các Đô thị Việt Nam và Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

Hội thảo chuyên đề 1 “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững” tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW; đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; các yêu cầu bảo đảm để quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế đô thị, đồng thời với quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị. 

Hội thảo chuyên đề 2 “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị” tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; đầu tư và mở rộng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các khu vực nghèo, phi chính thức, khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế để góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị, v.v, cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy; việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Hội thảo chuyên đề 3 “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” tập trung tọa đàm về sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị; các cơ chế chính sách mang tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững, luật quản lý và phát triển đô thị và phạm vi điều chỉnh của công tác quản lý phát triển đô thị, các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam. Các yêu cầu đổi mới tạo cơ chế chính sách phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương.

Tại các hội thảo, những tham luận về các cơ chế chính sách liên quan tới công tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt việc hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị gắn với đổi mới trong hướng tiếp cận quy hoạch và biện pháp thực hiện, phù hợp với nguồn lực thực hiện nhận được sự quan tâm lớn từ các đại biểu tham dự. 

Theo đánh giá tổng kết của Ban Tổ chức, bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tâm huyết, các bài viết, bài tham luận, các ý kiến, đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại các hội thảo sẽ giúp các cơ quan quản lý tìm cách tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong phát triển đô thị hiện nay; tạo cơ sở để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị bền vững, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao của người dân cả nước. Các nội dung trao đổi, thảo luận tại các hội thảo cũng góp phần thiết thực hỗ trợ các địa phương định hướng các chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP.

ー Construction+ Online