NEWS & EVENTS ONLINE EXCLUSIVE

บีซีไอ ไฮไลท์ & คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี อัพเดท

[ Bangkok ] – เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับครั้งแรกของการจัดงาน บีซีไอ ไฮไลท์ & คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี อัพเดท ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสู่เมืองอนาคต” Innovation & Construction Technology To The Future City ที่จัดโดย BCI Central ประเทศไทย และการสนับสนุนจากนิตยสาร Construction Plus Asia ร่วมกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล๊อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นำโดยคุณ พิทักษ์ นิ่มอนงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Project Development ที่มากับ Highlight โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ พร้อมกับให้เกียรติร่วมเสวนาบนเวทีกับคุณ วิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณ วิภาวดี จิรังบุญกุล กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ณ ห้องอาหาร เอ บาร์ ชั้น 37 โรงแรม แบงค๊อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ที่ผ่านมา

โดยนิตยสาร Construction Plus Asia มุ่งมั่นที่จะเป็นนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณค่า จัดแสดง และจุดประกายความสนใจในทุกแง่มุมการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้วยการสร้างความร่วมมือที่ดีจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาคมต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สื่อสารเชื่อมโยงส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศภาพรวมให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของงาน ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ

BCI Central และนิตยสาร Construction Plus Asia ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมการจัดงานในครั้งนี้ของเรา และฝากติดตามการอัพเดทนวัตกรรม พร้อมด้วย Highlight Project กับ BCI Central กับเราได้ในครั้งถัดไป —Construction+ Online

For Gallery

BCI Highlight & Construction Technology Update
เป็นงานถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมด้วย Project Highlight ของนักพัฒนาโครงการที่โดดเด่นในประเทศ