Kính siêu trắng có độ trong suốt và khả năng truyền sáng tối đa tại mọi độ dày sản phẩm