Canteen

Căn tin cũng được chú trọng thiết kế tạo không gian sinh hoạt ăn uống hiện đại năng động, trần là tấm Gyptone kết hợp đèn LED panel