DSC01716

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Phiên toàn thể Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam năm 2023