Sân vườn lấy sáng cho tầng hầm dẫn lên sân sinh hoạt, đồng thời là không gian kết nối các khối nhà học.

Sân vườn lấy sáng cho tầng hầm dẫn lên sân sinh hoạt, đồng thời là không gian kết nối các khối nhà học