ANT_9295

Hệ thống vườn cây xanh trên mái không chỉ tái hiện vườn thực vật mà còn đóng vai trò “đảo xanh sinh thái” cho khu đô thị mới với mật độ nhà cao tầng dày đặc và thiếu nghiêm trọng các không gian xanh