8Z8A0012

Trường mầm non Dịch Vọng Hậu là mô hình trường cải tạo tối ưu về chiếu sáng và tổ chức vi khí hậu, đạt chuẩn về mô hình vệ sinh trường học