palace_congres_siamparagon_bangkok_th_2

Hệ thống vách ngăn di động của Häfele tại Palace Congress, Siam Paragon (Thái Lan)