Hilton-DaNang

Häfele cung cấp giải pháp vách ngăn di động cho khách sạn Hilton, Đà Nẵng