Ảnh 3

Dự án được đầu tư lớn vào cảnh quan với tổng diện tích cây xanh lên tới 19.000m2