Cảm hứng Miami thể hiện trong từng đường nét kiến trúc của dự án (Ảnh phối cảnh minh họa)