KIE_RuangRona-03-Outdoor-A

Ruang makan dibuat lebih tinggi untuk menimbulkan kesan yang lebih intimate bagi keluarga