01(9)

Mặt tiền dần được phủ xanh theo nhịp lớn của cây