Ông Keisuke Koshijima, GĐ đại diện, Phó TGĐ điều hành Tập đoàn Kajima, chia sẻ tiềm năng phát triển du lịch của Phú Yên