Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Dự án Nghỉ dưỡng Cao cấp Bãi Nồm