5

Cahaya yang masuk ke dalam ruangan menjadi petunjuk arah kiblat