Ông Peter Raymond Ryder, Tổng giám đốc Indochina Capital, thành viên HĐQT Indochina Kajima, phát biểu trong sự kiện