Ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima, chia sẻ về sản phẩm và dịch vụ của Core5 Việt Nam