Guang-Ji-3

Bird’s-eye view kawasan Vihara Guang Ji Center