Bài thi đạt giải Nhất bình chọn của tác giả Xuân Điều