1

Cuộc thi T.O.P 2021 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng KTS với 60.000 lượt tương tác.