4 – Bếp và phòng ăn – những gam màu của vùng biển được sử dụng đan xen

Bếp và phòng ăn – những gam màu của vùng biển được sử dụng đan xen