Chassis of Toilet room unit

Sơ đồ lắp ráp các cấu kiện thành khung và gầm của đơn vị phòng toilet