8

Thầy Cô và sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng chụp hình kỉ niệm với đại diện BCI Asia Việt Nam