7

Thầy Ngô Lê Minh – Trưởng ngành Kiến trúc, Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ và khuyến khích sinh viên tham gia cuộc thi