Chivi house

Tọa lạc trong một khu dân cư rất yên bình ở ngoại vi trung tâm thành phố Đà Nẵng, Chivi house được đặt tên theo những đứa trẻ sẽ lớn lên trong ngôi nhà này (Chi và Vi). Đây cũng chính là mục đích ban đầu của chủ nhân ngôi nhà, khi mong muốn mang … Continue reading Chivi house